360x42.jpg
各游戏官网顶部通栏-大图1024x192.jpg
奇奇猴礼包 |
奇奇猴二维码

扫一扫,礼多不奇怪↑↑↑

更多服务器
进入

当前位置:魅影传说 >> 游戏资料 >> 9377《魅影传说》游戏特效高级配置图片大赏游戏资料

9377《魅影传说》游戏特效高级配置图片大赏

发布日期:2014-08-21 17:32 作者:9377.com

    9377《魅影传说》游戏众多,以下官方内测服配图展示游戏各种绚丽的图!

一、装备

    装备为身上的龙,身上装备很少9件达到指定的升星等级,则会改变!

    4星装备

    

 

    9星装备

    

 

    11星装备

    

 

    13星装备

    

 

    15星装备

    

 

二、宝石

    宝石为脚下的光环,身上宝石达到指定等级即可获得。

    5级宝石套

    

 

    6级宝石套

    

 

    7级宝石套

    

 

    8级宝石套

    

 

    9级宝石套

    

 

    10级宝石套

    

 

三、武魂展示

    1阶真武之魂

    

 

    2阶幽水之魂

    

 

    3阶疾风之魂

    

 

    4阶天火之魂

    

   

    5阶撼地之魂

    

   

    6阶舞蝶之魂

    

 

    7阶真龙之魂

    

 

四、翅膀展示

    1阶翅膀天空之翼

    

 

    2阶翅膀风暴之翼

    

 

    3阶翅膀魅影之翼

    

 

    4阶翅膀幽冥之翼

    

 

    5阶翅膀

    

 

六、坐骑

    一阶的卢马

    

 

    二阶赤兔马

    

 

    三阶天煞苍狼

    

 

    4阶白尾灵狐

    

 

    5阶金甲神牛

    

 

    6阶幽冥狂狮

    

 

    7阶金钱战豹

    

 

    8阶碧水金睛兽

    

 

    9阶白虎圣骑

    

 

    10阶炼狱麒麟

    

 

    很后,请膜拜土豪

 

    1.jpg

 

 

 

Hi注册9377成为我们的一员!