360x42.jpg
1024x192(1).jpg
奇奇猴礼包 |
奇奇猴二维码

扫一扫,礼多不奇怪↑↑↑

更多服务器
进入

游戏资料

当前位置:魅影传说 >> 游戏资料 >> 魅影传说补天强化游戏资料

魅影传说补天强化

发布日期:2014-10-14 18:02 作者:9377.com

基础说明:

1、1转以上人物和6阶以上坐骑橙色装备可进行补天

2、1/3/5/7转装备可分别进行1/2/3/4次补天强化

3、6/7/8/9/10阶橙色坐骑装备分别可以进行1/2/3/4/5次补天强化

4、补天套装能够提升珍稀属性“落马抗性”

 

一、操作面板预览

 

    

 

2、装备tips预览,补天以后装备tips会增加

 

    

 

    3、补天套装

 

       

 

4、获得途径

a、每日5000元宝充值礼包

b、跨服活动(暂未开启)

c、挖掘宝藏

Hi注册9377成为我们的一员!