360x42.jpg
1024x192(1).jpg
奇奇猴礼包 |
奇奇猴二维码

扫一扫,礼多不奇怪↑↑↑

更多服务器
进入

游戏资料

当前位置:魅影传说 >> 游戏资料 >> 9377魅影传说护符系统游戏资料

9377魅影传说护符系统

发布日期:2014-06-05 11:06 作者:9377

护符简介

9377魅影传说护符能增加大量生命和禁疗属性。打开“人物”中的“装备”页面,点击“提升”可以查看你角色的符品阶,使用护符点可以提升品阶。

 

111.jpg

 

 

22.jpg

获得9377魅影传说护符点:

  1. 每日活跃奖励
  2. 4060级装备副本掉落
  3. 野外怪物掉落
  4. 荣誉商城兑换

 

各级护符属性:

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg
10.jpg 11.jpg 12.jpg
13.jpg 14.jpg 15.jpg

 

Hi注册9377成为我们的一员!